100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w polskich szkołach za granicą – Toronto

TOBIE, OJCZYZNO- OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SPK TORONTO

Uczniowie SPK Toronto uczcili okrągłą rocznicę na wiele sposobów. W każdej klasie odbyły się lekcje nawiązujące do wydarzeń sprzed 100 lat, konkursy, lekcje pokazowe i prezentacje. Społeczność SPK Toronto wzięła także udział w lokalnym Biegu Niepodległości.

W sobotę 10 listopada w SPK Toronto odbyła się uroczysta akademia poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości . W akademii wziął udział Konsul Generalny RP w Toronto Pan Krzysztof Grzelczyk. O godzinie 11:11 odśpiewano wspólnie 4 zwrotki Hymnu Narodowego . Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III G oraz VIII SP pod opieką pani Sylwii Krupy oraz pani Agnieszki Lepli.

W swoim przemówieniu rozpoczynającym uroczystość, kierownik szkoły pani Sylwia Krupa podkreśliła poczucie dumy narodowej uczniów szkoły oraz znaczenie święta. Jak powiedziała kierownik, najlepszym świadectwem na przetrwanie tożsamości polskiej są nowe pokolenia dzieci i młodzieży zdobywające naukę w języku polskim, poznające polską historię i literaturę, także poza granicami kraju. Kończąc swoje przemówienie słowami „Niech żyje Polska!” pani kierownik poprosiła o zabranie głosu pana konsula. Pan Konsul Krzysztof Grzelczyk przypomniał o determinacji narodu polskiego w walce o niepodległość i zachowanie swojej państwowości.

Uczniowie w swoim muzyczno-literackim programie „Bez tej miłości nie można żyć” przybliżyli historię Polski. Nie zabrakło polskich pieśni patriotycznych, w których jak w lustrze odbiły się losy narodu polskiego. Widzowie mieli okazję podziwiać swoich starszych kolegów w dostojnie odtańczonym polonezie. Ciekawym akcentem był również udział zespołu tanecznego z klasy II SP pani Ireny Stachnik w specjalnie przygotowanych na tę uroczystość strojach  w barwach narodowych. Klimat akademii oddawał bohaterską walkę Polaków o utrzymanie tożsamości.

Podczas akademii zostały wręczone także nagrody laureatom konkursu organizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez bibliotekę SPK Toronto pod Patronatem Honorowym Konsulatu RP w Toronto: ”Jaki znak Twój? Orzeł Biały!” oraz “ Polska mój ukochany kraj”. Ostatnim akcentem  był słodki poczęstunek w postaci 3 tortów z okazji 100-lecia niepodległości.

http://www.toronto.orpeg.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *