Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej 2018

W 18 edycji wyróżnień „Aniołów Stróżów Ziemi Wołomińskiej”, w kategorii „za działalność patriotyczno-narodową / za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej” statuetkę otrzymał Profesor Jan Krzysztof Żaryn, Senator RP IX kadencji, Redaktor Naczelny „Sieci Historii”, historyk, nauczyciel akademicki z niezwykle bogatym dorobkiem naukowym. W latach 80-tych prześladowany za współpracę z opozycję demokratyczną.

Kandydatura Pana Profesora została zgłoszona przez Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce, Bogdana Grzenkowicza.

Profesor nauk humanistycznych p. Jan Żaryn, w swojej pracy naukowej zajmuje się w szczególności historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, historią obozu narodowego oraz dziejami emigracji politycznej po 1945. Publikacje pana Profesora ukazały się m.in. w „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalniku Historycznym”, „Biuletynie IPN”, „Przeglądzie Katolickim”, „Ładzie”, „Gazecie Niedzielnej” w Londynie, „Gazecie Polskiej”, „Arcanach”, „W Sieci”, „Gazecie Polskiej Codziennie” i „Więzi”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *