1920 – Wolność we krwi skąpana

Wojna polsko-bolszewicka, trwająca od listopada 1918 do października 1920 roku, chociaż bolesnym, to jednak była wielkim militarnym triumfem odrodzonej Rzeczypospolitej.

Do dzisiaj niejednokrotnie pada pytanie, jak to możliwe, że Naród Polski, nękany przez setki lat przez najeźdźców, przez dwa zbrodnicze totalitaryzmy, potrafił znaleźć siłę, nie zatracić ducha, zjednoczyć się i stawiając czoło złu, wywalczyć Niepodległość i bronić swej Wolności aby ostatecznie odrodzić się jeszcze silniejszym i jeszcze bardziej dumnym.

Wojna polsko-bolszewicka, wojna pomiędzy odrodzoną II Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie, zgodnie z doktryną i celami politycznymi, toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i silnie zaakcentowanym wymiarze politycznym. Jej najważniejszymi epizodami militarnymi były: wyprawa kijowska, bitwa warszawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa pod Komarowem i wreszcie bitwa nad Niemnem. Ostateczne odparcie nawały bolszewickiej zatrzymało krwawy marsz sowiecki i rozlew rewolucji na kraje Europy Zachodniej. Zawieszenie broni 12 października 1920 roku, a następnie podpisanie traktatu pokojowego w Rydze w marcu 1921 roku, ostatecznie wytyczyło naszą granicę wschodnią oraz regulowało stosunki pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką do 17 września 1939 roku.

Rotmistrz Witold Pilecki w latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z bolszewikami. W lipcu 1920 roku, wobec ponownie nadciągającego od wschodu zagrożenia bolszewickiego, ochotniczo wstąpił do 1 Wileńskiej  Kompanii Harcerskiej, wchodzącej w skład 201 Pułku Piechoty. W sierpniu 1920 roku, wstąpił do 211 Ochotniczego Pułku Ułanów Nadniemeńskich i w jego szeregach walczył w Bitwie Warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i jako ochotnik – w wyprawie wileńskiej gen. Lucjana Żeligowskiego. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie zdemobilizowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *