Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Jak co roku, w obchodzonym 1 marca Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członkowie Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, z jego Przewodniczącym, Bogdanem Grzenkowiczem, oddali cześć Niezłomnym Żołnierzom Polskim. Po Mszy Świętej w Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce, delegacje Komitetu i przedstawicieli RM Kobyłka z Przewodniczącym Konradem Kostrzewą złożyły wiązanki na Pl. 15-Sierpnia.

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami Historii Polski – skąd nasz ród”

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami Historii Polski – skąd nasz ród” skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Objęty jest Patronatem Honorowym RP Pana Andrzeja Dudy.
Konkurs obejmuje tematyką historii Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne. Celem konkursu jest przybliżenie historii państwa i narodu polskiego, którego początki sięgają drugiej połowy X wieku, na którą datuje się rządy pierwszego historycznego władcy Polski – Mieszka I.
W 966 roku Mieszko I przyjął Chrzest, rozpoczynając tym samym proces chrystianizacji na polskich ziemiach, a wydarzenie to uważane jest za symboliczny początek państwa polskiego.

Konkurs podzielony jest na 4 obszary:

  • Religia, Kościół
  • Kultura, Nauka
  • Wojny, Bitwy
  • Wydarzenia

W każdym obszarze przedstawione jest do wyboru przez uczestnika 12 tematów:

Rozpoczęcie konkursu 15 grudnia 2022 roku
Zakończenie 15 marca 2023 roku
Uroczysta Gala rozstrzygnięcia planowana jest na 29 maja 2023 roku

Zapraszam do uczestnictwa i rejestracji w Konkursie:
https://forms.gle/64CcwPwHydmrvE7e8
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Komitetu pod adresem:
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/dokumenty/

Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Podsumowanie IX Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się Uroczysta Gala rozstrzygnięcia IX Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych. Na ręce organizatora Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego wpłynęło ponad 1 200 prac z całego świata.

Gala Finałowa Międzynarodowego Konkursu „Śladami Historii Polski – Skąd Nasz Ród”

10 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie zebrali się laureaci, wyróżnieni i zaproszeni goście, członkowie komitetu honorowego, media i sponsorzy na uroczystości podsumowania Międzynarodowego Konkursu „Śladami Historii Polski – Skąd Nasz Ród”.
Zwycięzcy zostali wyłonienie spośród 1930 nadesłanych z 26 krajów świata prac plastycznych, filmów i pieśni w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła pani Zofia Pilecka- Optułowicz, córka Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zdjęcia prac nagrodzonych:

Konkursy Komitetu – komunikat techniczny

Szanowni Państwo,
Z przyczyn technicznych i ze względów bezpieczeństwa, link rejestracyjny do http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ix-miedzynarodowy-konkurs-historyczny-o-zolnierzach-wykletych/ został wyłączony i rejestracja elektroniczna nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.
Wszystkie dostarczone zgodnie z zapisami Regulaminu prace wraz z załącznikami, nie zarejestrowane dotychczas w systemie, będą przyjęte i dopuszczone do oceny, tak samo jak prace zarejestrowane.
Wszystkie dane rejestracyjne Uczestników są bezpieczne i podlegają trwałemu usunięciu po zakończeniu trwania Konkursu.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem:
komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Szanowni Państwo,
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.
Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny a także osadzonych w Aresztach Śledczych.
Uczestnicy przygotowują prace w kategoriach: 
Szkoły podstawowe kl. 0-3– praca plastyczna- laurka
Szkoły podstawowe kl. 4-8– praca plastyczna- projekt serii znaczków pocztowych- projekt serii banknotów- poezja- piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych- film
Szkoły ponadpodstawowe:– plakat- projekt serii znaczków pocztowych- piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych- film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”
Osadzeni w Aresztach Śledczych, Zakładach Karnych:– praca plastyczna- projekt serii znaczków pocztowych- poezja

Prace przesyłamy na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 37 z dopiskiem „IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”

Rozpoczęcie Konkursu od 01 marca 2022 r.
Przesyłanie prac do 06 maja 2022 r.
Uroczysta Gala wręczenia nagród – 17 czerwca 2022 r.
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/

Pozdrawiam i zapraszam do uczestnictwa,
Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
tel. 506 036 316
komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z inicjatywy Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, w ostatnią niedzielę lutego w Kobyłce, po raz X odbyły się Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po Mszy Świętej w Bazylice Świętej Trójcy, delegacje złożyły wiązanki na Pl. 15-Sierpnia. Tradycyjnie licznie przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Szczególne podziękowania dla Prezesa Pana Władysława Kolatorskiego. Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego Pan Bogdan Grzenkowicz odczytał od Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka, list skierowany do Uczestników. W imieniu Rady Miasta Kobyłki wiązankę złożył wiceprzewodniczący Zbigniew Kropiewnicki oraz Wojciech Reutt. W imieniu Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego wiązankę złożyła Pani Marzena Rusiniak, Pani Julia Krystosiak, Pan Bogdan Grzenkowicz.