Konkursy Komitetu – komunikat techniczny

Szanowni Państwo,
Z przyczyn technicznych i ze względów bezpieczeństwa, link rejestracyjny do http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ix-miedzynarodowy-konkurs-historyczny-o-zolnierzach-wykletych/ został wyłączony i rejestracja elektroniczna nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.
Wszystkie dostarczone zgodnie z zapisami Regulaminu prace wraz z załącznikami, nie zarejestrowane dotychczas w systemie, będą przyjęte i dopuszczone do oceny, tak samo jak prace zarejestrowane.
Wszystkie dane rejestracyjne Uczestników są bezpieczne i podlegają trwałemu usunięciu po zakończeniu trwania Konkursu.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem:
komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Szanowni Państwo,
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.
Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny a także osadzonych w Aresztach Śledczych.
Uczestnicy przygotowują prace w kategoriach: 
Szkoły podstawowe kl. 0-3– praca plastyczna- laurka
Szkoły podstawowe kl. 4-8– praca plastyczna- projekt serii znaczków pocztowych- projekt serii banknotów- poezja- piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych- film
Szkoły ponadpodstawowe:– plakat- projekt serii znaczków pocztowych- piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych- film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”
Osadzeni w Aresztach Śledczych, Zakładach Karnych:– praca plastyczna- projekt serii znaczków pocztowych- poezja

Prace przesyłamy na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 37 z dopiskiem „IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”

Rozpoczęcie Konkursu od 01 marca 2022 r.
Przesyłanie prac do 06 maja 2022 r.
Uroczysta Gala wręczenia nagród – 17 czerwca 2022 r.
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/

Pozdrawiam i zapraszam do uczestnictwa,
Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
tel. 506 036 316
komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z inicjatywy Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, w ostatnią niedzielę lutego w Kobyłce, po raz X odbyły się Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po Mszy Świętej w Bazylice Świętej Trójcy, delegacje złożyły wiązanki na Pl. 15-Sierpnia. Tradycyjnie licznie przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Szczególne podziękowania dla Prezesa Pana Władysława Kolatorskiego. Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego Pan Bogdan Grzenkowicz odczytał od Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka, list skierowany do Uczestników. W imieniu Rady Miasta Kobyłki wiązankę złożył wiceprzewodniczący Zbigniew Kropiewnicki oraz Wojciech Reutt. W imieniu Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego wiązankę złożyła Pani Marzena Rusiniak, Pani Julia Krystosiak, Pan Bogdan Grzenkowicz.

Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. 
Objęty jest Patronatem Honorowym RP Pana Andrzeja Dudy.
Konkurs różni się od dotychczas realizowanych przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego tym, że obejmuje tematyką historii Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne. Celem konkursu jest przybliżenie historii państwa i narodu polskiego, którego początki sięgają drugiej połowy X wieku, na którą datuje się rządy pierwszego historycznego władcy Polski – Mieszka I.
W 966 roku Mieszko I przyjął Chrzest, rozpoczynając tym samym proces chrystianizacji na polskich ziemiach, a wydarzenie to uważane jest za symboliczny początek państwa polskiego.

Konkurs podzielony jest na 4 obszary tematyczne, w których uczestnik może wybrać określony temat:

Planowane rozpoczęcie konkursu  07 lutego  2022 r.,
zakończenie 25 kwietnia 2022 roku. 
Uroczysta Gala rozstrzygnięcia planowana jest 10 czerwca 2022 roku.

Zapraszam do uczestnictwa i rejestracji w Konkursie:
https://forms.gle/64CcwPwHydmrvE7e8
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Komitetu pod adresem:
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/dokumenty/

Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Bogdan Grzenkowicz w TV Republika: zapowiedź Konkursu Historycznego – Śladami Historii Polski

40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, a faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach i reglamentacja. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL. Istotny był gwałtowny spadek poparcia społecznego dla polityki komunistów. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10.131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5 tys. osób. Ogółem, w okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 tys. osób, w tym ok. 300 kobiet, w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Dalszym 4 tys. osób, głównie przywódcom oraz uczestnikom strajków i protestów, już 24 grudnia 1981 przedstawiono zarzuty prokuratorskie i osądzono, zwykle na kary więzienia. Powszechną praktyką było zwalnianie działaczy NSZZ „Solidarność” z pracy i zmuszanie ich do emigracji z kraju.

„Światło wolności” to niezwykła animacja ukazująca stan wojenny w zupełnie nowym wymiarze. Nie jest to opowieść o czasie mroku i utraconej nadziei, lecz o niezłomnej walce i oporze, który doprowadził Polaków do ostatecznego zwycięstwa nad komunizmem – IPN tv

Gala Podsumowania VIII MKH o Żołnierzach Wyklętych

12 października 2021 roku, w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się Uroczysta Gala rozdania nagród podsumowująca VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce a także poza granicami naszej Ojczyzny oraz Osadzonych w Aresztach Śledczych. Na ręce organizatora Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego wpłynęło ponad 1600 prac z 25 krajów:  z Austrii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Belgii, Australii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Islandii, Anglii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Słowacji, Włoch, Grecji, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Kanady, USA.
Podczas Gali swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. Witolda Pileckiego, Wicemister MEIN Pan Dariusz Piontkowski, Pan Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Generał Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego, Profesor Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, Pan Jacek Pawłowicz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pan Mirosław Widlicki Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg W-wa Wschód, przedstawiciele Biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Uczestnicy konkursu w zależności od wieku, kategorii mieli za zadanie przygotować następujące prace: plastyczne, laurki, projekty serii znaczków pocztowych, projekty serii banknotów, poezję, film, piosenki poświęcone pamięci Żołnierzom Wyklętym, plakat.

Gala Podsumowania VI MKH Wojna Polsko-Bolszewicka

28 września, w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym
„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Organizatorem konkursu był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
W skład Komitetu Honorowego weszli:
– Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej jako Przewodniczący
– Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
– Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S. A.
– Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
– Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego
– Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.