40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, a faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach i reglamentacja. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL. Istotny był gwałtowny spadek poparcia społecznego dla polityki komunistów. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10.131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5 tys. osób. Ogółem, w okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 tys. osób, w tym ok. 300 kobiet, w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Dalszym 4 tys. osób, głównie przywódcom oraz uczestnikom strajków i protestów, już 24 grudnia 1981 przedstawiono zarzuty prokuratorskie i osądzono, zwykle na kary więzienia. Powszechną praktyką było zwalnianie działaczy NSZZ „Solidarność” z pracy i zmuszanie ich do emigracji z kraju.

„Światło wolności” to niezwykła animacja ukazująca stan wojenny w zupełnie nowym wymiarze. Nie jest to opowieść o czasie mroku i utraconej nadziei, lecz o niezłomnej walce i oporze, który doprowadził Polaków do ostatecznego zwycięstwa nad komunizmem – IPN tv

Gala Podsumowania VIII MKH o Żołnierzach Wyklętych

12 października 2021 roku, w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się Uroczysta Gala rozdania nagród podsumowująca VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce a także poza granicami naszej Ojczyzny oraz Osadzonych w Aresztach Śledczych. Na ręce organizatora Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego wpłynęło ponad 1600 prac z 25 krajów:  z Austrii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Belgii, Australii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Islandii, Anglii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Słowacji, Włoch, Grecji, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Kanady, USA.
Podczas Gali swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. Witolda Pileckiego, Wicemister MEIN Pan Dariusz Piontkowski, Pan Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Generał Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego, Profesor Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, Pan Jacek Pawłowicz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pan Mirosław Widlicki Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg W-wa Wschód, przedstawiciele Biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Uczestnicy konkursu w zależności od wieku, kategorii mieli za zadanie przygotować następujące prace: plastyczne, laurki, projekty serii znaczków pocztowych, projekty serii banknotów, poezję, film, piosenki poświęcone pamięci Żołnierzom Wyklętym, plakat.

Gala Podsumowania VI MKH Wojna Polsko-Bolszewicka

28 września, w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym
„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Organizatorem konkursu był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
W skład Komitetu Honorowego weszli:
– Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej jako Przewodniczący
– Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
– Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S. A.
– Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
– Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego
– Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

17 września 1939 – agresja Rosji Sowieckiej na Polskę

17 września 1939 r. Stalin wypełnił wobec Hitlera zobowiązania wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski. 17 września 1939 r. był i pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym narodom Europy. Na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, umowy podpisanej w  Moskwie 23 sierpnia 1939 r., Związek Sowiecki, atakując Polskę, jako faktyczny sojusznik III Rzeszy przystąpił w tym dniu do wojny, anektując w dalszej kolejności część Finlandii, państwa bałtyckie i część Rumunii.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/150154,Agresja-17-wrzesnia-1939-r-historyczne-klamstwo-biezacej-polityki-Kremla-Prezes-.html

Bitwa Warszawska – 101 rocznica

Zdzisław Jasiński, Public domain, via Wikimedia Commons

W dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
15 sierpnia to jednocześnie Święto Wojska Polskiego.
W sobotę 14 sierpnia, przedstawiciele Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce, złożą wiązanki kwiatów na zbiorowej mogile Żołnierzy 47 Pułku Strzelców Kresowych poległych w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku pod Ossowem, spoczywających na cmentarzy parafialnym w Kobyłce.
W 101. rocznicę zwycięskiej dla Polaków bitwy o godz. 12.30 na błoniach Ossowa Starostwo Powiatowe w Wołominie zorganizuje rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej.
Wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską odbędą się w całym kraju.
Z okazji rocznicy bitwy Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z instytucjami współpracującymi, przygotowało prawie 100 wydarzeń kulturalnych, w tym wystawy, warsztaty, pokazy teatralne i filmowe.
Wśród nich:
– warsztaty rodzinne na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z prezentacją 1 Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki,
– w Teatrze Dramatycznym w Warszawie będzie można obejrzeć musicalowy portret jednego z ojców niepodległości Ignacego Paderewskiego,
– w warszawskich Łazienkach Królewskich w dniach 14-19 sierpnia odbędą się pokazy VR filmu „Wiktoria 1920”. Film „Wiktora 1920”, zrealizowany w technologii Cinematic VR, przypomina, z jakimi przeciwnościami musieli mierzyć się polscy żołnierze i wywiadowcy, ale też pokaże, co mogło wpłynąć na wyniki bitwy.
– w sobotę wieczorem, o godz. 21, na dziedzińcu Stajni Kubickiego w Łazienkach Królewskich odbędzie się pokaz filmu „Ułan księcia Józefa”.
– niedzielne spacery po Sulejówku z Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz i wolontariuszami muzeum,
– piknik organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem” w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
– „Wspólne śpiewanie pieśni 1920″na Placu Piłsudskiego,
– tematyczne wystawy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
– piknik rodzinny w Piotrkowie Trybunalskim w wystawą plenerową Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim „Trudne Drogi do Niepodległości”,
– piknik militarny w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim,
Na antenach Telewizji Polskiej obejrzeć będzie można poświęcone rocznicy dokumenty, reportaże, filmy. Specjalne audycje tematyczne przygotowały Polskie Radio i Radio dla Ciebie.
https://niezalezna.pl/407247-seria-wydarzen-kulturalnych-upamietni-101-rocznice-bitwy-warszawskiej

Wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” – komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z faktem napływania ciągle prac konkursowych i powstałe opóźnienia w przesyłkach, Organizatorzy Konkursu postanowili, przedłużyć czas oceny otrzymywanych prac.
Wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”, będą w związku z tym ogłoszone najpóźniej do dnia 4 czerwca 2021 roku.
O terminie Podsumowania i Gali Konkursowej poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Z poważaniem,
Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Wyniki VIII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych – Nagroda Specjalna

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przyznał „Nagrodę Specjalną IDMN” Gabrieli Żeleźnik, uczennicy klasy VI Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku za oryginalną interpretację piosenki Adama Kowalskiego „Modlitwa obozowa”, przygotowaną na VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Wyniki VIII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych