Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. 
Objęty jest Patronatem Honorowym RP Pana Andrzeja Dudy.
Konkurs różni się od dotychczas realizowanych przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego tym, że obejmuje tematyką historii Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne. Celem konkursu jest przybliżenie historii państwa i narodu polskiego, którego początki sięgają drugiej połowy X wieku, na którą datuje się rządy pierwszego historycznego władcy Polski – Mieszka I.
W 966 roku Mieszko I przyjął Chrzest, rozpoczynając tym samym proces chrystianizacji na polskich ziemiach, a wydarzenie to uważane jest za symboliczny początek państwa polskiego.

Konkurs podzielony jest na 4 obszary tematyczne, w których uczestnik może wybrać określony temat:

Planowane rozpoczęcie konkursu  07 lutego  2022 r.,
zakończenie 25 kwietnia 2022 roku. 
Uroczysta Gala rozstrzygnięcia planowana jest 10 czerwca 2022 roku.

Zapraszam do uczestnictwa i rejestracji w Konkursie:
https://forms.gle/64CcwPwHydmrvE7e8
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Komitetu pod adresem:
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/dokumenty/

Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Bogdan Grzenkowicz w TV Republika: zapowiedź Konkursu Historycznego – Śladami Historii Polski

40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, a faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach i reglamentacja. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL. Istotny był gwałtowny spadek poparcia społecznego dla polityki komunistów. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10.131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5 tys. osób. Ogółem, w okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 tys. osób, w tym ok. 300 kobiet, w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Dalszym 4 tys. osób, głównie przywódcom oraz uczestnikom strajków i protestów, już 24 grudnia 1981 przedstawiono zarzuty prokuratorskie i osądzono, zwykle na kary więzienia. Powszechną praktyką było zwalnianie działaczy NSZZ „Solidarność” z pracy i zmuszanie ich do emigracji z kraju.

„Światło wolności” to niezwykła animacja ukazująca stan wojenny w zupełnie nowym wymiarze. Nie jest to opowieść o czasie mroku i utraconej nadziei, lecz o niezłomnej walce i oporze, który doprowadził Polaków do ostatecznego zwycięstwa nad komunizmem – IPN tv

Gala Podsumowania VIII MKH o Żołnierzach Wyklętych

12 października 2021 roku, w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się Uroczysta Gala rozdania nagród podsumowująca VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce a także poza granicami naszej Ojczyzny oraz Osadzonych w Aresztach Śledczych. Na ręce organizatora Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego wpłynęło ponad 1600 prac z 25 krajów:  z Austrii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Belgii, Australii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Islandii, Anglii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Słowacji, Włoch, Grecji, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Kanady, USA.
Podczas Gali swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. Witolda Pileckiego, Wicemister MEIN Pan Dariusz Piontkowski, Pan Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Generał Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego, Profesor Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, Pan Jacek Pawłowicz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pan Mirosław Widlicki Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg W-wa Wschód, przedstawiciele Biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Uczestnicy konkursu w zależności od wieku, kategorii mieli za zadanie przygotować następujące prace: plastyczne, laurki, projekty serii znaczków pocztowych, projekty serii banknotów, poezję, film, piosenki poświęcone pamięci Żołnierzom Wyklętym, plakat.

Gala Podsumowania VI MKH Wojna Polsko-Bolszewicka

28 września, w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość rozdania nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym
„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Organizatorem konkursu był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
W skład Komitetu Honorowego weszli:
– Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej jako Przewodniczący
– Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
– Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S. A.
– Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
– Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego
– Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

17 września 1939 – agresja Rosji Sowieckiej na Polskę

17 września 1939 r. Stalin wypełnił wobec Hitlera zobowiązania wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski. 17 września 1939 r. był i pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym narodom Europy. Na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, umowy podpisanej w  Moskwie 23 sierpnia 1939 r., Związek Sowiecki, atakując Polskę, jako faktyczny sojusznik III Rzeszy przystąpił w tym dniu do wojny, anektując w dalszej kolejności część Finlandii, państwa bałtyckie i część Rumunii.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/150154,Agresja-17-wrzesnia-1939-r-historyczne-klamstwo-biezacej-polityki-Kremla-Prezes-.html

Bitwa Warszawska – 101 rocznica

Zdzisław Jasiński, Public domain, via Wikimedia Commons

W dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
15 sierpnia to jednocześnie Święto Wojska Polskiego.
W sobotę 14 sierpnia, przedstawiciele Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce, złożą wiązanki kwiatów na zbiorowej mogile Żołnierzy 47 Pułku Strzelców Kresowych poległych w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku pod Ossowem, spoczywających na cmentarzy parafialnym w Kobyłce.
W 101. rocznicę zwycięskiej dla Polaków bitwy o godz. 12.30 na błoniach Ossowa Starostwo Powiatowe w Wołominie zorganizuje rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej.
Wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską odbędą się w całym kraju.
Z okazji rocznicy bitwy Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z instytucjami współpracującymi, przygotowało prawie 100 wydarzeń kulturalnych, w tym wystawy, warsztaty, pokazy teatralne i filmowe.
Wśród nich:
– warsztaty rodzinne na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z prezentacją 1 Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki,
– w Teatrze Dramatycznym w Warszawie będzie można obejrzeć musicalowy portret jednego z ojców niepodległości Ignacego Paderewskiego,
– w warszawskich Łazienkach Królewskich w dniach 14-19 sierpnia odbędą się pokazy VR filmu „Wiktoria 1920”. Film „Wiktora 1920”, zrealizowany w technologii Cinematic VR, przypomina, z jakimi przeciwnościami musieli mierzyć się polscy żołnierze i wywiadowcy, ale też pokaże, co mogło wpłynąć na wyniki bitwy.
– w sobotę wieczorem, o godz. 21, na dziedzińcu Stajni Kubickiego w Łazienkach Królewskich odbędzie się pokaz filmu „Ułan księcia Józefa”.
– niedzielne spacery po Sulejówku z Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz i wolontariuszami muzeum,
– piknik organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem” w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
– „Wspólne śpiewanie pieśni 1920″na Placu Piłsudskiego,
– tematyczne wystawy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
– piknik rodzinny w Piotrkowie Trybunalskim w wystawą plenerową Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim „Trudne Drogi do Niepodległości”,
– piknik militarny w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim,
Na antenach Telewizji Polskiej obejrzeć będzie można poświęcone rocznicy dokumenty, reportaże, filmy. Specjalne audycje tematyczne przygotowały Polskie Radio i Radio dla Ciebie.
https://niezalezna.pl/407247-seria-wydarzen-kulturalnych-upamietni-101-rocznice-bitwy-warszawskiej

Wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” – komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z faktem napływania ciągle prac konkursowych i powstałe opóźnienia w przesyłkach, Organizatorzy Konkursu postanowili, przedłużyć czas oceny otrzymywanych prac.
Wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”, będą w związku z tym ogłoszone najpóźniej do dnia 4 czerwca 2021 roku.
O terminie Podsumowania i Gali Konkursowej poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Z poważaniem,
Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Wyniki VIII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych – Nagroda Specjalna

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przyznał „Nagrodę Specjalną IDMN” Gabrieli Żeleźnik, uczennicy klasy VI Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku za oryginalną interpretację piosenki Adama Kowalskiego „Modlitwa obozowa”, przygotowaną na VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.