Armia Krajowa – największa armia podziemna w okupowanej Europie

76 lat temu, 14 lutego 1942 roku, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej (27 IX 1939 do 1940 roku Służba Zwycięstwu Polski) w Armię Krajową. Decyzja ta podyktowana była potrzebą zunifikowania polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych (ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej) oraz podporządkowania ich Rządowi RP w Londynie. Utworzona 76 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

W okresie maksymalnej zdolności bojowej w lecie 1943 roku siły Armii liczyły ok. 380 tys. osób, w tym 10 tys. oficerów. Armia Krajowa podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Organem dowodzenia AK była Komenda Główna, w której skład wchodziły oddziały, piony organizacyjne i samodzielne służby – oddziały: I Organizacyjny, II Informacyjno-Wywiadowczy, III Operacyjno-Szkoleniowy, IV Kwatermistrzostwa, V Łączności Operacyjnej, VI Biura Informacji i Propagandy oraz VII Finansów i Kontroli, a także Kierownictwo Dywersji.

Komendant AK podlegał Naczelnemu Wodzowi oraz był w zależności politycznej od Delegata Rządu. Funkcję tę pełnili:

 • gen. dyw.  Michał Tokarzewski-Karaszewicz ( Torwid, 27 IX 1939 – III 1940)
 • gen. broni  Kazimierz Sosnkowski  (Godziemba, III 1940 – 18 VI 1940)
 • gen. dyw.  Stefan Rowecki (Grot, 18 VI 1940 – 30 VI 1943)
 • gen. dyw.  Tadeusz Komorowski (Bór, VII 1943 – 2 X 1944)
 • gen. bryg. Leopold Okulicki (Niedźwiadek, 3 X 1944 – 17 I 1945)

Ogólny plan działania AK przewidywał 3 etapy: konspiracji, walki powstańczej w momencie zwycięskiej ofensywy aliantów zachodnich oraz odtwarzania sił zbrojnych. AK realizowała swe cele poprzez prowadzenie walki bieżącej i przygotowywanie powstania powszechnego. Walka bieżąca prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, akcje sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów.

19 stycznia 1945 roku Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Straty AK wyniosły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRS i uwięzionych. Do moskiewskiego więzienia trafił m.in. gen. Okulicki, sądzony w procesie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Wobec represji sowieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały AK podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne m.in. Ruch Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu, wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

Rota przysięgi Armii Krajowej – obowiązująca od lutego 1942 roku:

 • Przyjmowany: W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.
 • Przyjmujący: Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

 

 • www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/Armia-Krajowa;3871190.html
 • www.dzieje.pl/aktualnosci/w-warszawie-obchody-76-rocznicy-utworzenia-armii-krajowej
 • www.niezależna.pl

 

25 lat Gazety Polskiej – Gala Strefy Wolnego Słowa

6 lutego 2018 roku, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Gala Strefy Wolnego Słowa w ramach obchodów 25–lecia „Gazety Polskiej”, podczas której premier Mateusz Morawiecki, został uhonorowany nagrodą Człowieka Roku 2017 Klubów „Gazety Polskiej”. Przyznano też nagrodę 25-lecia tygodnika „Gazety Polskiej”, której laureatami zostali śp. prof. Lech Kaczyński, były Prezydent Polski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ponadto wręczono nagrodę św. Grzegorza I Wielkiego, miesięcznika „Nowe Państwo”. Otrzymał ją działacz antykomunistycznej opozycji w PRL Andrzej Gwiazda.

W Gali „Gazety Polskiej” wzięli udział, poza Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim m.in. wicepremier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz Parlamentarzyści, członkowie środowisk patriotycznych (w tym Komitetu Pamięci Rotmistrza Pileckiego w Kobyłce) oraz ludzie kultury i biznesu.

Nagrody wręczyli:

Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny „Gazety Polskiej”

Katarzyna Gójska – redaktor naczelna „Niezależnej Gazety Polskiej – Nowego Państwa”

Ryszard Kapuściński – szef Klubów Gazety Polskiej.

http://niezalezna.pl/216951-gala-strefy-wolnego-slowa-25-lat-gazety-polskiej

Źródła: www.facebook.com/GazetaPolskaPL/ oraz własne.

Odznaczenie Państwowe dla Przewodniczącego Komitetu – Bogdana Grzenkowicza

W dniu dzisiejszym, tj. 2 lutego 2018 roku, z rąk Wicewojewody Mazowieckiego, p. Artura Standowicza, Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez  Prezydenta RP odebrał Bogdan Grzenkowicz – Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, Prezes Koła Wołomin „Rajski Ptak” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce. Organizator Konkursów Historycznych o zasięgu międzynarodowym m.in.: o Żołnierzach Wyklętych, Bitwie Warszawskiej 1920 roku, czy Powstaniu Warszawskim. Organizator Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce i innych wydarzeń patriotycznych, historycznych i państwowych. W swoich działaniach konsekwentnie realizujący założone cele edukacyjne i wychowawcze oparte na pamięci o polskich bohaterach narodowych, szczególnie ważnych i nieznanych czy zapomnianych wydarzeniach Polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

Serdeczne gratulacje i życzenia wytrwałości w realizacji dalszych pięknych inicjatyw o charakterze społecznym, edukacyjnym i wychowawczym.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – wręczenie odznaczeń państwowych

Krzyż Zasługi – ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Dzieli się na trzy stopnie:

 • I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
 • II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • III stopień -Brązowy Krzyż Zasługi.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W 1940 roku w Oświęcimiu Brzezince, wcielonym dekretem Hitlera do Niemiec, władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był on potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około 1,1 miliona Żydów z całej Europy, a także 140–150 tysięcy Polaków, około 23 tysięcy Romów, około 12 tysięcy jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości. W obozach Auschwitz, Birkenau, Monowitz i podobozach, doczekało wyzwolenia łącznie około 7,5 tysiąca więźniów.

19 września 1940 roku, do Auschwitz dobrowolnie dostał się Witold Pilecki , który po przedstawieniu planu działania przełożonym, otrzymał zgodę na akcję od Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej, gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Jako więzień nr 4859, pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego spędził tam 2 lata i siedem miesięcy. Do obozu poszedł z misją zorganizowania konspiracji wojskowej i zdobycia wiarygodnych danych o zbrodniach popełnianych przez Niemców. Jako autor pierwszych na świecie raportów z Auschwitz, już w 1942 roku, za pośrednictwem kurierów Polski podziemnej, przekazał informacje do Rządu Polskiego w Londynie o niemieckim bestialstwie i realizacji planów eksterminacyjnych narodów podbitych przez III Rzeszę. Po ucieczce i uzupełnieniu obozowych notatek, Rotmistrz Pilecki sporządził już we Włoszech, swój pełen „Raport”, w którym pisał m.in.: „Gdy wychodziłem z Oświęcimia (27 IV 1943), zginęło [już] 97 tysięcy numerowanych więźniów. Nie ma to nic wspólnego z ilością ludzi, których masami, bez ewidencjonowania, gazowano i palono. Zginęło [ich] ponad dwa miliony. Podawałem te liczby oględnie, żeby nie przesadzić.”

Dr Adam Cyra, autor biografii „Ochotnik do Auschwitz”, wieloletni pracownik naukowy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, opisuje m.in. tajemnice raportu Pileckiego, a także dlaczego nie doszło do ekranizacji wyczynów rotmistrza, choć był już gotowy scenariusz napisany w Hollywood:

http://www.tvp.info/35779624/polski-historyk-zdradza-dlaczego-hollywood-nie-zrobil-filmu-o-rtm-pileckim

Finał III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Uroczysta Gala III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”, podczas której nagrodzono Laureatów wybranych spośród prawie 1.400 uczestników, odbyła się 12 stycznia 2018 roku w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła p. Zofia Optułowicz-Pilecka, córka Rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz licznie zgromadzeni goście – nagrodzeni Uczestnicy Konkursu z opiekunami, Patroni, Sponsorzy. Prowadzącą była p. Redaktor Agata Konarska.

Wsparcia medialnego, w postaci relacji z Finału Konkursu i Uroczystej Gali, tak jak wcześniej z przygotowań Uczestników, udzieliła TV Polonia: Finał III Konkursu Historycznego w TV Polonia

Nagrody w III Konkursie Historycznym ufundowali:

Serdecznie gratulując jeszcze raz wszystkim Laureatom oraz dziękując osobom i instytucjom za wsparcie i sympatię, już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję Konkursu.

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce.

Wyniki III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Szanowni Państwo,

Pod poniższym linkiem prezentujemy listę osób Nagrodzonych oraz Wyróżnionych w poszczególnych kategoriach:

Wyniki III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, w obronie granic i niepodległości”

Skład Komisji Konkursowej, oceniającej nadesłane prace w III Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”:

 1. dr hab. Maciej Aleksandrowicz z Akademii Sztuk Pięknych;
 2. dr hab. Zdzisława Ludwiniak profesor z Akademii Sztuk Pięknych;
 3. Siostra dr M. Natanaela Wieslawa Błażejczyk CSSF – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, Konsultant Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony zabytków sakralnych, Sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony dziedzictwa Kulturowego KEP, Sekretarz Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”;
 4. Wojciech Boberski z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk;
 5. Mirosław Widlicki – prezes Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
 6. Janusz Krystosiak – Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego;
 7. Bogdan Grzenkowicz – przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, prezes Koła Wołomin „Rajski Ptak” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Serdeczne gratulacje dla Laureatów oraz podziękowania za uczestnictwo i ogromne zainteresowanie III edycją Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku, gen. Wojciech Jaruzelski wystąpił zbrojnie przeciw Narodowi Polskiemu. O godz. 6 rano poinformował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Jaruzelski: „..bez pomocy nie damy rady”,

„…najpierw należy wykorzystać własne możliwości” – odpowiada Kulikow.

Władze komunistyczne, jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i „Solidarności”. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu. Na potrzeby stanu wojennego sporządzono projekty różnych aktów prawnych, wydrukowano w Związku Sowieckim 100 tys. egzemplarzy obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego, ustalono listy komisarzy wojskowych mających przejąć kontrolę nad administracją państwową i większymi zakładami pracy, a także wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, które miały zostać zmilitaryzowane.

Od połowy października z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad tysiąc Wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych. Intensywne ćwiczenia w walkach z tłumem przechodziły oddziały ZOMO. W więzieniach przygotowano miejsca dla około 5 tys. działaczy „Solidarności” i opozycji, którzy mieli zostać internowani na podstawie list sporządzanych od początku 1981 roku.

14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w wielu dużych zakładach przemysłowych. Strajkowały huty, w tym największa w kraju „Katowice” oraz im. Lenina, większość kopalń, porty, stocznie w Trójmieście i Szczecinie, największe fabryki, takie jak: WSK w Świdniku, Dolmel i PaFaWag we Wrocławiu, „Ursus” czy Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi. Strajkowano w sumie w 199 zakładach (w 50 utworzono komitety strajkowe), na około 7 tys. istniejących wtedy w Polsce przedsiębiorstw. W 40 zakładach doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy użyciu oddziałów ZOMO i wojska, wyposażonego w ciężki sprzęt. Szczególnie dramatyczny przebieg miały strajki w kopalniach na Górnym Śląsku, gdzie górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w trakcie kilkugodzinnych walk milicjanci użyli broni palnej, zabijając 9 górników. 23 grudnia przy wsparciu czołgów i desantu ze śmigłowców udało się stłumić strajk w Hucie „Katowice”. Najdłużej trwały strajki w kopalniach „Ziemowit” (do 24 grudnia) i „Piast” (do 28 grudnia), w których zdecydowano się prowadzić protest pod ziemią. W grudniu 1981 r. doszło do demonstracji ulicznych m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Największa z nich, w trakcie której milicjanci zastrzelili jednego z uczestników, odbyła się w Gdańsku.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany, przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa. Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych.

https://wpolityce.pl

 

Urodziny Marszałka

150 lat temu przyszedł na świat jeden z najwybitniejszych Polaków, 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Litwie, urodził się Józef Piłsudski.

Działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu,  twórca Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu,  naczelny wódz Armii Polskiej, Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier Polski.

Nagrody od AMW Kwatera dla Laureatów III Konkursu Historycznego – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920

W imieniu Zarządu AMW KWATERA – Prezes Przemysław Kacprzyński oraz Wiceprezes Alina Majka-Mazurek, przekazali na ręce Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Pileckiego Bogdana Grzenkowicza, nagrody dla laureatów III Konkursu Historycznego w postaci replik szabli Generała Władysława Sikorskiego z 1920 roku w kategoriach:
– szkoły gimnazjalne:
poezja
komiks
film
– szkoły ponadgimnazjalne:
plakat
projekt serii znaczków pocztowych
film
Od lewej: Bogdan Grzenkowicz – Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Pileckiego, Alina Majka-Mazurek – Wiceprezes Zarządu AMW Kwatera oraz Przemysław Kacprzyński – Prezes Zarządu AMW Kwatera, podczas prezentacji ufundowanej nagrody.